САНДВИЧ ПАНЕЛИ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ1САНДВИЧ ПАНЕЛИТЕ

представляват трислойни панели от два слоя поцинкована и защитена с полиестерно цветно покритие ламарина и изолационна сърцевина от полиуретанова твърда пяна (PUR), полиизоциануратна твърда пяна (PIR) или минерална вата (MW). Стенните и покривни панели се използват за фасади и покриви на индустриални и офис сгради, производствени халета, складове, спортни зали, хипермаркети, търговски центрове, гаражи, бензиностанции и т.н. Подходящи са за изграждането на почти всякакви нежилищни обекти, които изискват добра изолация, бърз монтаж и естетичен вид на сградата.

Въпреки ниското си собствено тегло, сандвич панелите притежават значителни якостни свойства. Монтират се бързо и лесно, а плътността на връзките между отделните панели гарантира водонепроницаемост и топлоизолационна надеждност.

Характеристика:

Изолационни качестваИзключителните топлоизолационни качества на панелите се дължат на физичните свойства на полиуретановата твърда пяна (PUR), която притежава най-ниските топлопроводни свойства от всички обичайно използвани изолационни материали. Благодарение на това със сандвич панелите се постига висока изолационна ефективност, в пъти по-висока от тази на традиционните строителни материали. Добрите им топлоизолационни качества се дължат както на отличните показатели на изолационната сърцевина, така и на плътната и прецизна връзка между панелите.

Пожаробезопасност: Благодарение на използването на огнеустойчивата минерална вата, санвич панелите са практически негорим строителен материал, отговарящ на всички възможни изисквания за пожаробезопасност на сгради.

Устойчивост на агресивна среда, влага и температури разлики: Термопанелите отговарят на всички нормативни изисквания за строителство на обекти в хранително вкусовата промишленост, за работа в нормални и мокри помещения, производства с агресивна среда и температури от -60 до +75 0 С. Хладилните термопанели са основен материал за изграждането на хладилни и сушилни съоръжения 

 Бърз монтаж: Монтажът на термопанели се осъществява на метална конструкция, на принципа на сглобка на готови пана, което многократно намалява сроковете за изпълнение, спрямо монолитното строителство.

Смесен монтаж: Начинът на строителство с термопанели позволява съвместяването му с конвенционални строителни материали, както и извършването на частични реконструкции и обновяване на съществуващи сгради. 

Възможност за демонтаж: Сандвич панелите позволяват строителството на преместваеми сгради – монтаж, демонтаж и монтаж на ново място.

Поддръжка: Термопанелното строителство не изисква последваща поддръжка, което спестява на техните собственици обичайните при монолитно изпълнение разходи в бъдещето.